Mali Müşavirlik Hizmetleri

muratkiziloz

Mali Müşavir
spk gayrimenkul değerleme

Mali Müşavir, şahıs şirketleri ile sermaye şirketlerinin Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlara göre iş ve işlemlerini yaparak devlet arasında köprü kurmak suretiyle şirketlerin sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olan serbest meslek erbabı olan mali danışmana denmektedir.

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Çalışma hayatında firmalar, küresel kriz ve olumsuzlukların büyük etkiler gösterdiği faaliyet alanlarında, iş hayatının artış gösteren rekabet ortamı, pandemi ve sürekli güncellenen yasal mevzuat sebebi ile mali işler sürecini daha verimli ve doğru bir şekilde yönetmek zorunda kalmaktadır. Açıklanan sebeplerle şirketler, önemli olan mali işlerin yükümlülüğünü, muhasebe ve müşavirlik hizmeti veren, işinde uzman ve profesyonel mali müşavirlere teslim ederek, iş büyütme fırsatlarını tespit edebilmekte, şirketi rakiplerinden daha üstün tutmanın yollarını bularak, reform ve karlılık gibi hedeflerine daha çabuk erişebilmektedir.

Mahkemelerde yapmış olduğumuz bilirkişilik görevleri ile elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeleri de müşavirliğini yapmış olduğumuz firmalara aktarmaktayız.

 • Muhasebe kayıtlarının VUK hükümlerine veya talebe göre uluslararası raporlama standartlarına (IFRS) uygun şekilde tutulması,
 • Şahıs Şirketi veya Sermaye Şirketi Kurmak
 • KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi beyannamelerinin ve BA-BS bildiriminin düzenlenmesi ve imzalanması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili belge, bordro, puantaj ve e-bildirgelerin düzenlenmesi,
 • Şirketin tüm mali tablolarının düzenlenmesi,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kurul, Risk Yönetimi ve mali konularda danışmanlık verilmesi,
 • Aylık istenilen dilde uluslararası raporlama yapılması,
 • Gerektiği hallerde şirketin muhasebe sisteminin kurulmasının sağlanması,
 • Talep edildiğinde ve gerektiğinde belgelerin, yazılı görüşlerin ve kanun metinlerinin istenen dillere tercümesi,
 • Sermaye şirketlerinde sermaye artış raporu, karın sermayeye ilave edilmesi raporunun hazırlanması.
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.
muratkiziloz

SMMM Hasan Murat Kızılöz 1977 yılında İstanbul Üsküdar’da doğmuş, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finansman bölümünden mezun olarak mesleğe 2006 yılında kendi ofisinde başlamıştır.

MENÜ

 • Site Yorum

Bir yorum bırak