İstanbul Gelişim Üniversitesi Bursları

Paylaş
 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bursları

Türkiye’de İstanbul üniversiteleri arasında “Gelişim” ilkesi ile yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi, bursları ile adından sıkça söz ettiriyor.

 

Türkiye’de Üniversite

Türk üniversiteleri orta öğretimi tamamlayan öğrencilere çeşitli alanlarda yüksek düzeyde uzmanlık eğitimi vermektedir. Kalite ve nicelik açısından, tamamen küreselleşen dünyaya ayak uydurmak için yükseköğretimin yükseltilmesi birincil amaç olarak benimsendi. Yapılan planlar ve programlar bu algılamayı daima yansıtmıştır.

Birkaç üniteden oluşan üniversiteler, devlet tarafından ve kanunla, öğretim ve araştırmada özerkliğe sahip kamu şirketleri olarak kurulmaktadır. Ayrıca, devletin gözetimi ve denetimi altında olan yükseköğretim kurumları, doğada kâr amacı gütmemek şartıyla, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak özel vakıflar tarafından da kurulabilir.

Türkiye’de yükseköğretim kurumları en az iki yıl yükseköğrenim sağlayacak ve öğrencileri ortak, lisans, yüksek lisans veya doktora dereceleri konusunda eğiteceklerdir. Yükseköğretim kurumları; üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yükseköğretim okulları, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ve uygulama araştırma merkezlerinden oluşur.

İstanbul üniversiteleri, akademik özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Üst düzey eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve yayınların yürütülmesinden sorumludur. Her üniversite, lisans düzeyinde programlar sunan, mesleki bir vurgu ile ikincisine sahip olan fakültelerden ve dört yıllık okullardan ve kesinlikle mesleki nitelikte lisans öncesi (ön lisans) düzey programları sunan iki yıllık meslek okullarından oluşur.

Lisansüstü programlar, lisansüstü çalışmalar için enstitüler tarafından koordine edilen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur. Yüksek lisans programları, her ikisi de en az iki yılda bir “tezli” veya “tezsiz” programlar olarak belirtilir.

Tezli yüksek lisans programları belirli bir dersin tamamlanmasından sonra bir tezin sunulmasını, tezsiz programlar ise lisansüstü derslerin tamamlanmasını ve bir dönem projesinden oluşur. Doktora programlarına erişim, yüksek lisans derecesi gerektirir. Doktora programları, derslerin tamamlanması, doktora yeterlilik sınavının geçilmesi ve doktora tezi hazırlama ve savunmadan oluşan en az dört yıllık bir süreye sahiptir.

 

 

İstanbul Üniversiteleri

İstanbul’da ulusal/uluslararası bir öğrenci olarak, ülkedeki en güvenli ve en istikrarlı şehirlerinden birinde hem moderniteyi hem de geleneği deneyimleme şansına sahip olacaksınız. Bazı İstanbul üniversiteleri öğretim dili olarak İngilizce’ye sahipken, diğerleri İngilizce öğrenme fırsatı sunacaktır. Her şeyden önce, yüksek eğitim kalitesi sizi dünyanın herhangi bir yerindeki bir geleceğe hazır hâle getirmekten daha fazlasını sağlayacaktır.

İstanbul üniversiteleri diğerlerinin yanı sıra size şunları sağlayacaktır:

 • Yüksek eğitim standartları
 • Uluslararası kabul görmüş dereceler
 • Olağanüstü olanaklara sahip modern kampüsler
 • Kültürel çeşitlilik
 • Güvenli ve uygun fiyatlı eğitim

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bursları

Uluslararası ve disiplinler arası eğitim ilkesi ile Avrupa’da yer alan üniversitelerle iş birliğinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası eğitim modelinin dışında burslarının fırsatını da sunmaktadır.

Burslar:

 • Tercih Bursu
 • Başarı Bursu
 • Kardeş Bursu
 • %75 İndirimli Burs
 • %50 İndirimli
 • %25 İndirimli
 • Ücretli
 • Mütevelli Heyeti Bursu
 • Kurumsal Burslar
 • AR-GE Teşvik Bursu
 • Uluslararası Bakalorya (IB) Destek Bursu bulunmaktadır.
 • Site Yorum

Bir yorum bırak