Evlilik sözleşmesi

Paylaş
 

Evlilik sözleşmesi, her iki eşin karşılıklı iradeleri ile yapılan, ailenin işleyişini, eşlerin kendi aralarındaki konumlarını, mal dağılımını, gelir ve giderlerin kaderini belirleyen bir sözleşmedir. Eşlerin boşanma olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, aralarında bir anlaşmanın yapılmış olması, onların birbirlerine güvenmedikleri anlamına gelmez. Çünkü her evlilik boşanma ihtimalini beraberinde getirir. Uygulamada, boşanmayla bağlantılı olarak, mal varlığının nasıl paylaştırılacağı konusunda genellikle anlaşmak gerekir. Makalemizde evlilik sözleşmesinin şartları, özellikleri, sonuçları ve sona ermesi gibi diğer önemli konuları açıklamaya çalışıyoruz.

Evlilik öncesi anlaşma nedir?

Evlilik öncesi anlaşma, eşler veya yeni evliler arasında, boşanma durumunda mevcut mal varlığının gelecekte nasıl paylaşılacağı konusunda yapılan bir anlaşmadır. Aslında Türk hukuk sisteminde evlilik sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır.  Eşler mal sözleşmesinde taksim yöntemini nasıl belirleyebilir?  Eşler ve eşler bu dağıtım yöntemlerinden birini seçmelidir. Bu paylaşım yöntemlerinin detaylarını diğer yazılarımızda anlatmıştık. Bu yazımızda evlilik sözleşmesinin detaylarından bahsedeceğiz. Aşağıda bu paylaşım prosedürlerinden kısaca bahsettik ve okumanızı tavsiye ederiz.

Malların Ayrılığı Rejimi

Bir evlilik öncesi anlaşmadaki en popüler bölünme şekli, mülk ayrımıdır. Çünkü bu dağıtım şekli en çok tavsiye edilirse, boşanmadan sonra malları bölmek çok kolay olacaktır. Mülk hangi eşe ait olursa olsun, onların olmaya devam edecektir. Başka bir deyişle, paylaşım yoktur.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, özel bir değer tahsis sistemidir. Böyle bir bölünmede eşlerin malları yine kendilerine aittir. Ancak burada kısmi tasfiye gerçekleşir. Eşler malvarlıklarını birbirlerinden alacak ve ortak malvarlığındaki menfaatler dengesi ölçülerek denkleştirme yapılacaktır.

Mal Ortaklığı Rejimi

Eşler bu taksim yöntemini seçerlerse, ister müşterek ister şahsi mal edinsinler, bütün mallara ortak olurlar. Eşler de bir mal sözleşmesi imzalayarak bu yöntemi tercih edebilirler.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Eşlerin tercih edebilecekleri bir diğer rejim de edinilmiş mallara katılma rejimidir. Edinilmiş mal paylaşımı sisteminin, evlilik akdi yoluyla taksim edilmesi tavsiye edilen bir yöntem olmadığını vurgulamak isteriz. Yasal mülkiyet sistemi, edinilmiş mallara katılım sistemidir. Eşler, evlilik sözleşmesi imzalayarak yukarıda açıklanan üç dağıtım yönteminden birini seçerler veya sözleşme imzalamazlarsa, edinilecek mala ortak olmaya hak kazanırlar. Evlilik sırasında edinilen mallar, edinilen malın birleştirilmesi sürecinde eşler arasında paylaştırılır. Boşanmada mal paylaşımı bu dört yoldan biri ile yapılır. Evlilik sözleşmesi ile ilk üçünden birini seçebilirsiniz. Elbette yukarıda anlatılan yöntemlerden farklı olarak her iki eş de boşanmadan sonra anlaşıp paylaşabilir ancak bu paylaşım resmi bir paylaşım değil, karşılıklı bir mal devridir.

Kaynak: https://www.istanbulavukatim.com/

  • Site Yorum

Bir yorum bırak