İlaçta KDV Bilmecesi

Paylaş
 

Vatandaşın daha ucuz ilaç alımını temin etmek için KDV’nin yüzde sekize çekilmesi torpilli firmaların ceplerini dolduruyor. Devletin geri ödeme yapmadığı ilaçlarda KDV oranı yüzde 18 olmasına rağmen bazı firmalar anlaşılmaz şekilde yüzde 8 KDV ile ilaç ithal ederek satışa sunuyorlar. Devletin ayrıcalık tanıdığı bir firma tek bir ilaçtan 300 bin TL KDV’yi eksik ödüyor.

İSMAİL ZELVİ

%18 KDV oranı ithal edilip satılması gerektiği halde %8 KDV ile ithal edilerek satışı yapılan ilaçlar arasında, ALSAVIN, VIJOINT, ORTHOFLEX, PROSTROLANE, EVISC, JOIAL, ARTI-AID, ROMOVAPLUS, JOYFLEX ve HYA JOINT’da bulunuyor. Gümrük mevzuatına göre ‘diğerleri’ bölümünde yer alan bu ilaçlardan % 18 KDV alınması gerekirken, Maliye Bakanlığının Özelgesi ile bir firma yüzde 8, piyasanın tamamına yakını ise yüzde 18 KDV ödüyor.

Yerli ilaç üretimi için her türlü kolaylığı sağlayan Türkiye’de ilaç pazarında KDV  kavgası yaşanıyor. Yılda 35,5 milyar TL ilacın Tüketildiği ülkemizde vatandaşların ilacı daha ekonomik olarak temin edebilmesi için KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi. Haziran 2019 verilerine göre referans ilaç pazarı 23.72 milyar, eş değer ilaç pazarı ise 11.73 milyar TL olarak hesaplanıyor. Bu ilaçların 17.68 milyar TL’lik kısmı ithal edilirken, 17.78 milyar TL’lik ilaç Türkiye’de üretiliyor.

Vergi kaybı yolsuzluğu

Tıpta Ortopedi bölümünde diz ekleminin içine yapılan, eklem içinde ki kıkırdak sıvısının azalmasına yönelik ve kireçlenmeyi engelleyen Osteoartrit tedavisinde kullanılan ilaçların ithalat ve piyasa satış KDV oranı %18 iken tek bir firmaya MALİYE’nin Özelgesi ile sağlanan %8 KDV ayrıcalığı diğer firmaları isyan ettirdi.

Yolsuzluk “RXMEDIAPHARMA” sisteminde  görülüyor

Eczacı ve ilaç sektörünün kullanmış olduğu “RxMediapharma” program vasıtası ile yapılan sorgulamada devletin ödemediği (ödeme kapsamında olmadığı) “Intraartiküler Enjeksiyon” (Sodyum Hyaluronat- Eklem Sıvısı) ilaç incelediğinde KDV oranında farklılıklar tespit edildi. “Intraartiküler Enjeksiyon” (Sodyum Hyaluronat- Eklem Sıvısı) ilaç türleri ithal veya yerli ürünler olarak Türkiye pazarında bulunmaktadır.

Yerli üretim yapanlar baskı altında

Yerli ilaç sanayinin gelişmesi için tüm yerli ilaçlara yerli malı belgesine sahip olan firmalara üretim desteği kapsamında %8 KDV uygulanıyor. Ancak yapılan tespitlerde bazı yerli üretim yapan yerli malı belgesine sahip firmalara ilaç satış KDV oranı gizli bir el tarafından %18 olarak uygulatılıyor. “Intraartiküler Enjeksiyon” (Sodyum Hyaluronat- Eklem Sıvısı) etken maddesi olan ilaçların ithal eden firmaların KDV durumuna bakıldığında firmaların %99’nun %18 lik KDV oranı ile ithal ettiği ve %18 KDV oranında satış yapıyor. Bir kaç firmanın hem ithalat ve aynı zamanda piyasa satışında Maliye Bakanlığı Vergi Dairelerinden KDV indirimi istinasi sağlayan özelge almak için başvurduğunda sadece tek bir firmaya özelge verilerek %8 KDV oranı ile 2016 yılından beri ticaret yapması diğer firmalar açısından haksız rekabete yol açtığı belirtiliyor. Rekabet kurumu tarafından incelenmesi gereken bu durum devletin ciddi vergi kaybına sebep oluyor.

Tek bir firmaya tanınan Özelge ile %8 KDV ile hem ithalat hemde satış yapmasına aracılık eden başta Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilieri eliyle rekabetin ortadan kaldırıldığı belirtiliyor. Sadece tek bir firmanın sadece 1 ilacı ile aylık ortalama 300.000 TL üstünde ciddi bir şekilde vergi kaybı oluşuyor.  %8 KDV oranında özelgeye sahip olan firmanın ithal ettiği diğer ilaçlar hesaba katıldığında vergi kaybının milyon dolarlara ulaştığı belirtiliyor.

Gümrük Mevzuatı’na aykırı davranılıyor

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük işlemlerinde “Intraartiküler Enjeksiyon” (Sodyum Hyaluronat- Eklem Sıvısı) etken maddeli ilaçların ithal durumuna bakıldığında Türk Gümrük Tarife Cetvelin (TGTC) 3004.90.00.00.00 “Diğerleri” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan diz ekleminin içine yapılan, eklem içinde ki kıkırdak sıvısının azalmasına yönelik ve kireçlenmeyi engelleyen Osteoartrit tedavisinde kullanılan ilaçların KDV oranının %18 olduğu hem mevzuatta hem de Maliye Özelgelerine verilen olumsuz görüşlerde açıkça görülmüştür. Maliye Bakanlığı’nın tek firmaya vermiş olduğu Özelge durumu Ticaret Bakanlığı Gümrük Mevzuatı hükümlerine aykırılık göstermektedir.

Yerli üretime görünmez baskı

Devletimizin yerli ilaç sanayi üretimini desteklemek için yerli ilaç satışı işleminde ilgili mevzuatlar ile KDV oranını %8 yapmışken; örneğin “Crownflex” ilaç yerli üretim olmasına rağmen; bu ilacı üreten firmaya %8 KDV oranında ilacı piyasada satması gerekirken bir görünmez el yerli üretimi ortadan kaldırmak için bu ilacın satışı işlemini yapan üretici firmaya %18 KDV ile satma zorunluluğunu getirmişlerdir. Yerli ilaç üretimi yapan diğer firmalara da %18 KDV oranı Maliye tarafından dayatılmaktadır. Bu duruma maalesef Başta Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu sessiz kalarak adeta 3 maymunu oynamaktadırlar! İlaç Sektöründe iş yapan firmalar tarafından bu durumun incelenmesi Rekabet Kurumu bünyesinde de değerlendirilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Düşük oranla ithal ediyorlar

Örnek listede yukarıda belirtilen ilaçların ithal işleminde Gümrük Mevzuatında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 3004.90.00.00.00 “Diğerleri” bölümü dikkate alınmadan değişik veya farklı düşük KDV oranlı Gümrük Tarifesi Cetvelinde ki ürünlerin grubunda gösterilmek üzere ithal edilmesi suretiyle Gümrük Yolsuzluğu işlemi yapılmaktadır. (Plastik enjektör, sentetik kemik grefti vb gibi ürün grupları)

Normalde yukarıda belirtilen ilaçların ham maddesi Sodyum Hyaluronat- Eklem Sıvısı olmasına rağmen yurt dışından başka gümrük tarifesi ile ithal edilerek hem gümrük mevzuatına aykırı işlem yapılarak devletin vergi kaybına yol açılması durumunu ortaya çıkartmaktadır.

Maliye Bakanlığı eliyle tek bir firmaya tanınan Özelge nedeni ile %8 KDV ile hem ithalat hem de satış yapması durumuna diğer firmalar rekabet durumuna tepki koyarak yasal olmadığı halde kendileri de %8 KDV oranı ilaçları hem ithal edip hemde piyasaya arz etmektedirler.

Kaynak: Milat Gazetesi

https://www.milatgazetesi.com/saglik/ilacta-kdv-bilmecesi/haber-221587

  • Site Yorum

Bir yorum bırak