Sadettin Köpek ve Devlet Bütçesi

Paylaş
 

İlk olarak 19 Ocak’ta yayına başlayan Bizim Köşe bugüne kadar birçok faydalı içerik yayımladı. Bizim Köşenin bu yazısı ise sitenin kurucu üyelerinden Uşak Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan ve üniversite yıllarından beri tarih üzerine araştırmalar yapmış; zaman zaman şiir denemeleri de olmuş olan Bizim Köşe’nin kurucu üyelerinin mümtaz yazarlarından Mesut Buldu’yaaittir. Mesut Buldu “Hasta Ruhlu Naib Sadettin Köpek” başlıklı makalesini özgün diliyle kaleme almıştır. Bu yazıda Tarih kahramanlıkları yazdığı kadar hainlikleri de yazar diyerek bir hainin hayatını Anadolu Selçuklu veziri Sadeddin Köpek’in mutlu bitmeyen hayatını kaleme almıştır.

Gerçek adı Köpek bin Muhammed, lakabı ise Sadeddin olanhakkında emir-i şikâr (Hükümdara av partileri tertip eden), nakkaş ve mimar olduğu söylenen, I. Alâeddin döneminde emirlik vazifesinde bulunmuş olup Sultanın Eyyübilerle yaptığı savaşta ordu kumandanlarından biri olduğunu söyleyerek yazısına başlamıştır. Kendisini sultanlığa götürecek planlar tertip eden sultanlığa giden yolda tüm engelleri kaldırmak pahasına biçare mazlumların kanına girmekten geri durmayarak sultana ve hatta annesine dahi iftira atmaktan çekinmemiştir. Sadeddin’in o kadar bozgunculuk ve hıyaneti yanına kalmamış öldürülerek cesedi bir kafes içinde sarayın kale burcuna asıldığını bahsederek okurlarına şahsi menfaatlerin müstevlileri olmamalarını gayenin devlete hizmeti devleti yaşatmak ülküsü içinde olmalarını tavsiye etmektedir. Son olarak Sadeddin Köpek hakkında daha fazla bilgi almak isteyen okurlar Hakan Gezik’in “Sadeddin Köpek Hasta Ruhlu Vekil” kitabını tavsiye ederek makalesini bitirmiştir.

Bizim Köşe’nin ikinci yazısı Emre Kayaalp’e aittir. Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünden mezunu olan mali hukuk, bütçeleme ve mali iktisat üzerine yapmış olduğu araştırmalar ve çalışmalar ile dikkat çeken Emre Kayaalp özellikle makro iktisadi ve siyasi analizleri ile Bizim Köşe’ye renk katmaya devam etmektedir. “Devlet Bütçesibaşlıklı yazısında kamuoyunda Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın hazırlanması, mecliste görüşülüp onaylanması gibi devlet bütçesi hakkında okurlarına uzmanlık alanına müsait konu ele almaktadır.

Yazısında “kamu yönetimine ve kamu finansmanına dayanak olan bütçe kanununun özellikleri nelerdir, TBMM’ye sunumu hangi aşamalardan geçmektedir?” gibi sorulara cevap aramaktadır. Emre Kayaalp bütçe hazırlığının hukuki dayanaklarını anlatarak Bütçe Yasası kamusal faaliyetlere ve esas olarak kamu yönetimine hukuki bir statü kazandırdığını belirtmektedir. Mali hukuk bütçeleme gibi alanlarda araştırma yapmakta olan Emre Kayaalp konuyu yüzeyden derine anlatmakta okurlarını özgün kalemiyle aydınlatmaktadır. Yazısını son olarak bütçenin yasalaşması safhasından bahsederek tamamlamıştır.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak