Tarsus Avukatlık Bürosu, Ceza ve Boşanma Avukatı

Paylaş
 

Bir hukuk bürosu, hukuk mesleğini yürütmek için bir veya daha fazla avukat tarafından oluşturulan bir firmadır. Bir hukuk firmasının ana işlevi, müvekkillerini (bireyleri veya şirketleri) yasal hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, danışmanlık vermek ve onları davalarda, iş anlaşmalarında ve yardıma ihtiyaç duyulan diğer durumlarda savunmaktır. Birçok ülkede, yalnızca avukatların bir hukuk firmasında mülkiyet hissesine sahip olabileceği veya bir hukuk firmasının yöneticisi olabileceği şeklinde bir kural vardır.

Avukatlık Bürosu Hizmetleri Neleri İçerir?

Avukatlar, maliyete ve müvekkillerin işleri üzerindeki kontrol düzeyine göre değişen farklı işlevleri yerine getirir:

 • Hukuki bilgi ve tavsiye için danışmanlık
 • Belgelerin gözden geçirilmesi için danışma (sözleşmeler, kiralamalar, vasiyetnameler, şirket belgeleri, dava dilekçeleri gibi)
 • Arabuluculuk, tahkim veya diğer üçüncü taraf hizmetleri
 • Belgelerin hazırlanması
 • Müzakerelerde müvekkilleri temsil etmek
 • İdari kurumlara başvuru
 • Hukuk, idare, vergi ve diğer dava türlerini açma
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamasında temsil ve savunma vs.

Uygulamada en çok boşanma avukatı veya ceza avukatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tarsus Ceza Avukatı

Ceza hukuku bilgi birikimi ve tecrübe gerektirir. Tarsus ceza avukatı öncelikle Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan suçları işleyenleri veya bu suçlardan mağdur olan veya zarar görenleri savunmakla görevlidir. Ceza avukatı sadece sanığı savunmakla kalmaz, aynı zamanda suçtan zarar görenlerin haklarını da korumaya çalışır. Ceza avukatının temel görevinin suç şüphesi altındaki kişinin kanun ve içtihatla kendisine tanınan haklarını kullanmasını sağlamak olduğu ifade edilebilir. Ceza avukatının (criminal lawyer) görevi soruşturmanın başlangıcından hükmün kesinleşmesine kadar devam eder. Kararın kesinleşmesinden sonraki aşama olan infaz aşamasında da ceza avukatına ihtiyaç duyulabilir.

Tarsus Boşanma Avukatı

Türk aile hukukunu düzenleyen Türk Medeni Kanunu Mustafa Kemal Atatürk’ün kadının toplumdaki konumuna aykırı düzenlemelere son vermek için yeni bir yasa çıkarmayı gerekli gördüğü dönemde Avrupa’nın en modern hukuku olan İsviçre Aile Hukuku’ndan esinlenmiştir. Yıllar içerisinde toplumda doğan yeni ihtiyaçlara cevap vermek ve daha ideal mevzuat oluşturabilmek için medeni kanun bir kısım değişikliklere uğramıştır.

Tarsus boşanma avukatı; Türk hukukunda boşanma anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma şeklinde gerçekleşebilir.

 1. Çekişmeli Boşanma Davası

Eşlerden biri, evlilik birliğini sona erdirmek için mahkemeye başvurabilir. Boşanma davaları, boşanma konusunda münhasıran yetkili olan Aile Mahkemesi (Aile Mahkemesi) tarafından incelenir. Çekişmeli boşanma davalarının eşlerin son 6 aydır ikamet ettikleri mahkemeye veya davacının yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki mahkemeye açılması gerekir.

Türk aile hukukunda boşanma nedenleri genel ve özel nedenler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Genel gerekçe evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Özel sebepler ise zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır.

Çekişmeli boşanma davalarında taraflar neden boşanmak istediklerini belirtmek, delillerini ortaya koymak ve iddialarını ispatlamakla mükelleftir.

 • Anlaşmalı Boşanma Davası

Eşlerden biri veya ikisi aralarında akdedilmiş olan ve evliğin sona ermesi için gereken velayet, nafaka, tazminat, mal rejimi ve sair konuları içeren boşanma protokolünü imza altına alıp mahkemeye ibraz ederek kısa sürede boşanma kararını alabilir. Tabi ki tarafların imza altına aldıkları protokolü mahkeme huzurunda özgür iradeleri ile kabul etmeleri gerektiği unutulmaması gerekendir.

Bir temel hak olarak doğru ve adil yargılanma hakkı anayasa, kanunlar ve de uluslararası hukuki metinler ile güvence altına alınmıştır. Detaylı hukuki destek için bir avukattan yardım almakta her zaman ciddi bir fayda vardır.

 • Site Yorum

Bir yorum bırak