Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Paylaş
 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir kavram olarak tanımlanması gerekirse; memur olmak için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince genel şartları taşıyan adayın hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği uyarınca belirtilen kriter ve kıstaslara göre soruşturulup, gireceği kurumda güvenliği tehdit edecek nitelikte bir unsur barındırıp barındırmadığının tespit edilmesidir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması henüz sonuçlanmamış bir aday memurluğa girebilir ancak herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde bu adayın kurumdan ilişiğinin kesilmesi de muhtemeldir.

7070 sayılı Kanun’un 60. maddesi ile devlet memurluğuna yapılacak alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şartı getirilmiş olup bu yönde düzenlenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun m.48/1-A-8 bendine eklenmiş olan bu şartın Anayasa’ya aykırılığı hususunda açılan davada yüksek mahkeme güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu elde edilen verilerin kişisel veri olduğunu kabul ederek bu bendi iptal etmiştir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda yaşanan olumsuzluklar dolayısıyla açılacak iptal davalarında deneyimli profesyonel idari dava avukatlarımızla birlikte hak kayıplarınızı en aza indirmek için uğraşacağız.

Güvenlik Soruşturması Bekleyenler

Güvenlik soruşturması bekleyenler Kadim Hukuk ve Danışmanlığı arayarak sıklıkla bu sürecin ne kadar süreceği, güvenlik soruşturması olumsuz geldiği taktirde hangi yollarla haklarını savunabileceklerini sormaktadırlar. Bu soruların cevabı ise güvenlik soruşturması bekleyenler için; kendilerine tebliğ edilecek bir “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumsuz olması nedeniyle atamanızın yapılması uygun görülmemiştir” ya da “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumsuz olması nedeniyle ilişiğinizin kesilmesine karar verilmiştir” yazısına istinaden başlatılacak 60 günlük hak düşürücü süreye tabi iptal ve tam yargı davaları ile işlemin iptalinin isteneceği bir süreçtir.

Güvenlik soruşturması bekleyenler kimi kurumlarda öğrencilik statüsüne sahipken kimi kurumlarda atanmayı bekleyen kişiler, kimi kurumlarda ise yerleştirilmiş fakat güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması devam eden kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla Güvenlik soruşturması bekleyenler için kimi zaman bu süreç bir zulme dönüşmektedir.

Güvenlik soruşturması bekleyenler bu süreçte olumsuzluk yaşayacaklarını düşünüyorlarsa, olumsuzluk yaratan durum hakkında idari dava avukatını bilgilendirirlerse olası olumsuzluk hallerinde dava sürecini başlatmaları hızlanacak böylece zaman kayıplarını en aza indirgemiş olacaklardır.

En İyi İdari Dava Avukatı

Hukukçular arasında görülen belirli alanlarda uzmanlaşma eğilimi spesifik bir alan olan idari davalarda büyük önem arz etmektedir. En iyi idari dava avukatı süreci iyi yöneten idari dava avukatıdır. Zira idari davalarda önemli olan kısıtlı ve kaçırılmaması gereken süreleri en iyi idari dava avukatı bilmektedir. İdari davalarda profesyonel yardım almanız hak kaybı yaşamamanız için gerekli görülmekle birlikte herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir. İdari davalarda dikkat etmeniz gereken en önemli şey idari işlem ya da eyleme karşı yürütülecek davanın o işlem ya da eylemin gerçekleşmesinden yahut size tebliğ edilmesinden itibaren işlemeye başlayan 60 günlük sürenin kaçırılmamasıdır. Bu açıdan bulacağınız en iyi idare avukatı ankara bölgesindeki davalarınızı takip ederken size profesyonel bir hizmet sunacaktır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz gelenler başlatacakları idari dava süreci için istenecek belgeleri en iyi idari dava avukatı olarak seçtikleri avukata teslim etmeleri üzerine dava dilekçeleri hazırlanacaktır. En iyi idari dava avukatı ankara içerisinde kolaylıkla bulunacağı düşünülen bir şey olsa da idari dava avukatlığının gerektirdiği bilgi ve birikimin yeterli olduğu bir avukatla temsil edilmeniz sizin açınızdan elzemdir. Zira güvenlik soruşturması bekleyenler bu durumun olumsuz sonuçlanması ve dava sürecinin de olumsuz yürütülmesi halinde memur olma şanslarını kaybedeceklerdir. Bu sebeple davanızı en iyi idari dava avukatı ile yürütmeniz çok önemlidir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak tecrübeli idari dava avukatı kadromuz ile size bu süreçte profesyonel bir hukuki destek vermekten mutluluk duyacağız.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak