KIDEM TAZMİNATI

Paylaş
 

Kıdem tazminatı: Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paradır.

1-KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR:

En az bir yıllık kıdem süresi olmalı

İş akdi belirli nedenlerle sona ermiş olmalı (İK md. 14) -işveren tarafından İK md 25/II dışında fesih

-İşçi tarafında İK md.24 uyarınca fesih

– Muvazzaf askerlik nedeni ile fesih

– Yaşlılık aylığı(emeklilik) veya topltan ödeme almak amacıyla fesih

-kadın işçinin evlenme nedeniyle sözleşme feshi

-işçinin ölümü

Askerlik,emeklilik ve evlilikte başvurulucak fesih

2-KIDEM SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

İşçinin çalışmaya başladığı tarih( deneme süresi dahil) başlangıç tarihi olarak esas alınır, iş akdinin sona erdiği tarih kıdem süresinin sona erdiği tarih olarak esas alınır. Fiili çalışma süresi değil hizmet akdinin devam ettiği süresi esas alınır.

Kıdem tazminatı için işçinin işe başladığı tarihten itibaren her tam yıl için, otuz günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.(İK md. 14/1).

Hesaplama yapılırken işçinin son brüt ücret esas alınır.

Kıdem tazminatı en yüksek memuruna ödenen ikramiyenin bir yıla düşen miktarını geçemez.

Normalde yasal faizle hesaplama yapılırken geç ödenmesi halinde mevduatta uygulanan en yüksek faizin ödenmesini hükmeder.

Faiz başlangıcı iş akdinin feshedildiği tarihte başlar.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında Ankara avukat’tan profesyonel destek alınabilir.

3-KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI

İş kanuna göre kıdem tazminatında zamanaşımı süresi beş yıldır.

4-KIDEM TAZMİNAT DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Kıdem tazminatı diğer işçilik uyuşmalıklarınında çözüm yeri olan iş mahkemelerinde görülmektedir. Ancak İş davalarında arabuluculuk dava şartı olarak bulunmaktadır. Arabuluculuğa başvurmadan açılan iş davası usulden ret olmaktadır. Bu tarz usulden ve esastan ret hallerinde işçi açısından telafisi zor hatta imkansız zararlar doğabilmektedir. Bu nedenle İş hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin  uzman birinden destek almak hak kayıplarının önlenmesi içisindan önem arz etmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için iş/işçilik alacakları davalarında ağırlıklı çalışan Ankara iş hukuku avukatı’ndan elde edilebilir. 

5-HANGİ HALLERDE KIDEM TAZMİNATI ALAMAM?

İşverenin İK md. 25/II kapsamında bir fesih ile işçinin sözleşmesini sona erdirdiği hallerde işçi kıdem tazminatı hakkını kaybeder. Peki bunlar nelerdir? Şöyle ki; işveren, İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile iş akdini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatını ödemez. Örnek vercek olursak:

İşveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

İşçinin başka  işçiye cinsel tacizde bulunması.

İşverene, diğer işçilere sataşması 84. Maddeye aykırı hareket etmesi

Güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Bu gibi hallerde işveren işçiyi kıdem tazminatını verme yükümlülüğünden kurtulur.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak