Tazminat Ve Nafaka Ödeme Biçimi Nedir?

Paylaş
 

Maddi olarak ödenen tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan durumun gereklerine göre irat ödenmesine de karar verilebilir. Manevi olarak ödenen tazminat için irat ödenmesi mümkün değildir. İrat biçimi ile ödenmesine karar verilen maddi tazminat ya da nafaka alacaklı olan tarafın yeniden evlenmesiyle ya da taraflardan birinin ölümü ile kendiliğinden kalkar.

Alacaklı olan tarafın evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi yaşaması ve yoksulluğun ortadan kalkması veyahut kişinin haysiyetsiz bir hayat sürmesi durumunda nafaka alacaklı olan tarafın başvurusu ile mahkeme kararı ile kaldırılır.

Tarafların mali durumları içerisinde yaşanacak değişiklik nedeni ile hakkaniyet amacıyla iradın arttırılması ya da azaltılmasına karar verilir. Hakim’in istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verdiği maddi tazminat ya da nafakanın gelecek yıllar içerisinde sosyal ekonomik durumlarına göre ne kadar ödeneceği ile ilgili bir karara bağlanabilir. Boşanma avukatı İle boşanma sonrasında nafaka ve tazminat davası açmanız mümkündür.

Nafaka Davasında Hangi Mahkeme Yetkili

Nafaka davası açmak isteyen kişilerin öncelikle bu davayı hangi mahkemeye açacaklarını bilmeleri gerekir. Eğer nafaka davası boşanma davası ile birlikte açılıyorsa bu dava boşanma davasının görüldüğü mahkemede görülür. Ancak boşanma sonrasında açılan davada böyle bir durum söz konusu değildir.

Boşanma gerçekleştirildikten sonra açılacak olan nafaka davası nafaka alacaklısının yerleşim yerinde olan mahkemede açılır. İstanbul boşanma avukatı ile bu davayı açmanız mümkündür. Nafaka davası açabilmek için gerekli belge ve bilgileri dilekçede sunulması gerekir.

Boşanma Davası Nedeni İle Açılan Davalarda Zamanaşımı Süresi Nedir?

Boşanma davası ile açılmayan nafaka davalarının belirli bir zamanaşımı süresi bulunur. Boşanma hükmünün kesin olarak verilmesinin ardından 1 yıl geçmesinin ardından zamanaşımına uğrar. Bu nedenle de boşanma davası sonrasında nafaka davası açmak isteyen kişilerin 1 yılı geçirmeden bu davayı açması gerekir. Maltepe boşanma avukatı nafaka ve tazminat davaları ile de ilgilenir.

Evliliğin boşanma sonucunda bitmesinin ardından tarafların doğan dava hakları boşanmanın üzerinden 1 sene geçmesinin hemen ardından zamanaşımına uğrar. Bu süreye dikkat edilmesi gerekir.

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak